Hotline : 0909112233
Sử dụng ví da như thế nào cho đúng cách ?

Sử dụng ví da như thế nào cho đúng cách ?

>Độ bền của một chiếc ví liên quan nhiều hơn đến cách nó được sử dụng hơn là chính chiếc ví đó. Nếu được sử dụng và chăm sóc đúng cách, ví da cá sấu có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ.